Formulare detasare forta de munca in Uniunea Europeana

Slide
Detasarea lucratorilor
in Europa

Lucratorul detasat este acel lucrator care, pentru o perioada de timp limitata, isi desfasoara munca pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel pe teritoriul caruia lucreaza in mod normal
cere consultanta
Slide
Formulare necesare
detasarii in Europa

Intocmirea documentatiei pentru transfer si detasare a fortei de munca pe pietele europene va poate garanta toate beneficiile legale prevazute de legislatia europeana in vigoare
cere consultanta

Detasarea lucratorilor in Europa

Dinamica mediului economic actual, precum si conditiile economice particulare generate de criza de la nivel global, impun o mobilitate marcata pe piata fortei de munca.

Acest fapt presupune insa si implicatii legale, precum si cunoasterea in detaliu a prevederilor din legislatia europeana care normeaza transferul si detasarea muncitorilor rezidenti intr-un stat pe piata de munca a unui alt stat care este parte a Spatiului Economic European.

Toate aceste detalii legale extrem de complexe sunt accesibile profesionistilor in domeniu, fie ca sunt contabili, avocati sau reprezentanti ai unor companii specializate in asigurarea cadrului legal necesar transferului de forta de munca pe piata europeana.

In ce situatii se vorbeste de transferul si detasarea fortei de munca?
Lucratorul detasat este acel lucrator care, pentru o perioada de timp limitata, isi desfasoara munca pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel pe teritoriul caruia lucreaza in mod normal.

Durata detasarii nu trebuie sa depaseasca douasprezece luni (ea poate fi prelungita insa cu inca douasprezece luni!).

Pe intreg parcursul perioadei de detasare trebuie sa existe o relatie directa de angajare intre angajator si lucratorul detasat.

Notiunea de lucrator este cea care se aplica in legislatia statului membru pe teritoriul caruia este detasat lucratorul.

Jurisprudenta comunitara si practica uzuala au stabilit anumite criterii pentru a determina existenta relatiei directe intre intreprinderea care face detasarea si lucratorul detasat, astfel:

 • contractul de munca ramane aplicabil intre cele doua parti;
 • decizia incetarii contractului de munca prin concediere trebuie sa ramana o decizie exclusiva a intreprinderii care face detasarea;
 • intreprinderea care a detasat trebuie sa isi mentina competenta de a determina “natura” muncii indeplinite de lucratorul detasat, nu in termeni care definesc detaliile tipului de munca care trebuie indeplinita si modul in care trebuie indeplinita, ci in termenii generali de determinare a produsului final al muncii sau serviciului de baza care trebuie oferit;
 • obligatia remunerarii lucratorului este a intreprinderii angajatoare, cea care care face detasarea, indiferent cine este cel care plateste in fapt.

Pe langa caracterul temporar al detasarii si faptul ca aceasta nu poate fi folosita pentru inlocuirea unui lucrator, trasaturile caracteristice ale unei detasari obisnuite sunt:

 • continuitatea, pe perioada detasarii, a relatiei de subordonare a lucratorului fata de intreprinderea care l-a detasat;
 • desfasurarea activitatii lucrative in folosul intreprinderii care l-a detasat.

Cadrul juridic de reglementare a detasarii

La nivel european, cadrul juridic il reprezinta Directiva Parlamentului European si a Consiliului Europei 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor in cadrul prestarii de servicii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 018 din 21 ianuarie 1997.

Aceasta Directiva nu aduce atingere nici acordurilor incheiate de Comunitate cu terte tari, nici legislatiei statelor membre cu privire la accesul pe teritoriul lor al prestatorilor de servicii din tari terte, intrucat aceasta directiva nu aduce atingere nici legislatiei nationale cu privire la conditiile de admitere, sedere si incadrare in munca a lucratorilor resortisanti ai unor tari terte.

Situatii de detasare a lucratorilor

Exista trei situatii reglementate legal:

• detasarea unui lucrator, in numele intreprinderii sau sub coordonarea acesteia, pe teritoriul unui stat membru, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarile si destinatarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in statul membru respectiv, daca exista un raport de munca intre intreprinderea care face detasarea si lucrator pe perioada detasarii;

• detasarea unui lucrator pe teritoriul unui stat membru la o unitate sau intreprindere care apartine grupului, daca exista un raport de munca intre intreprinderea care face detasarea si lucrator pe perioada detasarii;

• detasarea, de la o intreprindere cu incadrare in munca temporara sau intreprindere care a pus la dispozitie un lucrator, a unui lucrator la o intreprindere utilizatoare infiintata sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, daca exista un raport de munca intre intreprinderea cu incadrare in munca temporara sau intreprinderea care a pus la dispozitie lucratorul si lucrator pe perioada detasarii.

Care sunt documentele necesare detasarii unui lucrator roman intr-un stat membru UE?

Formularul E101 – acesta confirma ca lucratorul detasat este subiect al legislatiei sociale din tara sa si ca este scutit de reglementarea statutara a tarii in care se desfasoara lucrarile. El este valabil pentru un interval de maxim douasprezece luni si trebuie sa se solicite chiar la inceputul perioadei de detasare.

Formularele E111 si E106 – sunt necesare pentru a dovedi ca lucratorul insusi si membrii de familie ai acestuia beneficiaza de tratament medical atunci cand sunt bolnavi (E111
– cand resedinta permanenta este in statul care detaseaza; E106 – cand resedinta permanenta este in tara in care lucreaza);

Formularul E 102 – necesar pentru prelungirea detasarii pentru o perioada suplimentara de 12 luni ; se solicita cu suficient timp inainte de expirarea primelor 12 luni de detasare de la autoritatile competente din statul in care se desfasoara activitatea pentru a obtine acordul lor pentru ca lucratorii sa ramana in planul de asigurari al statului.

Contractul de serviciu – elaborat cu ocazia incheierii unui contract intre intreprinderea care furnizeaza serviciul si “client” (director). Din document trebuie sa reiasa ce fel de lucrari au fost contractate si perioada maxima de timp in care acestea se vor realiza.

Declaratia detasarii – necesara formalitatilor de monitorizare si control.

Formulare pentru detasarea in Uniunea Europeana

Formularul E 101

Ce este formularul E 101?

Formularul E 101 este acel tip de document care stabileste din punct de vedere legal cuantumul contributiilor sociale pentru orice angajat – cetatean strain.

Orice lucrator incadrat in munca pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie corect informat si sa stie ca este supus legislatiei statului in care isi desfasoara activitatea, chiar daca el isi are resedinta pe teritoriul unui alt stat membru sau daca sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau angajatorului este situat pe teritoriul unui alt stat membru.

Regula, asadar, e simpla si clara: un lucrator incadrat in munca pe teritoriul unui stat membru este supus legislatiei acelui stat!

Intocmirea documentatiei de care aveti nevoie de catre o companie specializata in servicii de transfer si detasare a fortei de munca pe pietele europene, (cum este cazul companiei XBT Trading), va poate garanta faptul ca veti beneficia de toate beneficiile legale prevazute de legislatia europeana in vigoare!

Exista exceptii de la aceasta regula?

Da! Exista! Si ele sunt cunoscute in cel mai mic detaliu de catre profesionistii care activeaza in cadrul companiei XBT Trading! / in cadrul companiilor specializate in intermedierea transferului si detasarii fortei de munca!

Salariatii detasati (in sensul prevazut de legislatia europeana) pe o perioada de maximum 12 luni vor fi scutiti de afilierea la sistemul de securitate sociala din statul in care sunt detasati in baza formularului E 101, eliberat de autoritatea competenta din statul in care salariatul este incadrat in munca.

Pentru aplicarea exceptiei, salariatului i se va elibera de catre institutia competenta din statul de origine formularul E 101.

Pe durata de valabilitate a formularului E101, salariatul ramane supus legislatiei sociale din statul de unde a fost detasat.

Dupa expirarea valabilitatii formularului E101, daca nu se solicita prelungirea acestuia, contributiile sociale vor fi platite in Romania.

Exceptiile pot fi reprezentate de urmatoarele circumstante:

(a) (I) un lucrator incadrat in munca pe teritoriul unui stat membru de catre o intreprindere pentru care lucreaza in mod obisnuit si detasat pe teritoriul unui alt stat membru de catre aceasta intreprindere pentru a desfasura o activitate acolo pentru acea intreprindere continua sa fie supus legislatiei din primul stat membru, cu conditia ca durata anticipata a acelei activitati sa nu depaseasca douasprezece luni, iar el sa nu fie trimis sa inlocuiasca un alt lucrator care si-a incheiat perioada de detasare;

(II) daca durata activitatii care urmeaza sa fie desfasurata se prelungeste peste durata prevazuta initial din cauza unor imprejurari neprevazute si depaseste douasprezece luni, legislatia primului stat continua sa fie aplicata pana la incheierea respectivei activitati, cu conditia ca autoritatea competenta din statul pe al carui teritoriu este detasat lucratorul sau organismul desemnat de acea autoritate sa-si fi dat acordul; acest acord trebuie solicitat inainte de sfarsitul perioadei initiale de douasprezece luni.

Cu toate acestea, acest acord nu poate fi dat pentru o perioada care depaseste douasprezece luni;

(b) un lucrator angajat in transporturile internationale pe teritoriul a doua sau mai multe state membre ca membru al echipajului sau personalului de bord si care lucreaza pentru o intreprindere care, in numele unui tert sau in nume propriu, opereaza servicii de transport de pasageri sau marfuri pe calea ferata, pe cai rutiere, cai aeriene sau cai navigabile interioare si isi are sediul pe teritoriul unui stat membru se supune legislatiei acestui din urma stat, cu urmatoarele restrictii:

(I) un lucrator incadrat in munca de o sucursala sau de o reprezentanta permanenta pe care intreprinderea respectiva o are pe teritoriul unui alt stat membru decat cel in care isi are sediul se supune legislatiei statului membru pe al carei teritoriu este situata aceasta sucursala sau reprezentanta permanenta;

(II) un lucrator incadrat in munca in principal pe teritoriul statului membru in care isi are resedinta se supune legislatiei acelui stat, chiar daca intreprinderea care il incadreaza nu isi are nici sediul, nici sucursala, nici reprezentanta permanenta pe acel teritoriu;

(c) un lucrator, altul decat cel angajat in transportul international, care in mod normal isi desfasoara activitatea pe teritoriul a doua sau mai multe state, se supune:

(I) legislatiei statului membru pe al carui teritoriu isi are resedinta, daca isi desfasoara activitatea partial pe acel teritoriu sau daca este legat de mai multe intreprinderi sau de mai multi angajatori care isi au sediul sau locul de desfasurare a activitatii pe teritoriul unor state membre diferite;

(II) legislatiei statului membru pe al carui teritoriu este situat sediul sau locul de desfasurare a activitatii intreprinderii sau persoanei care l-a incadrat, daca nu isi are resedinta pe teritoriul oricaruia dintre statele in care isi desfasoara activitatea;

(d) un lucrator incadrat in munca pe teritoriul unui stat membru de o intreprindere care isi are sediul pe teritoriul unui alt stat membru si care se gaseste pe frontiera comuna a acestor state se supune legislatiei statului membru pe al carei teritoriu intreprinderea isi are sediul sau locul de desfasurare a activitatii.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, lucratorii trimisi sa lucreze in strainatate trebuie sa isi probeze caracterul de asigurat.

Formularul E 101(A1) reprezinta un atestat privind legislatia aplicabila si el confirma faptul ca salariatul isi achita contributiile sociale in alta tara din UE, atunci cand el este detasat in strainatate sau cand lucreaza in mai multe tari in acelasi timp.

Prin formularul E 101(A1) – „Certificat cu privire la legislatia aplicabila“ – se dovedeste caracterul de asigurat al persoanei detasate, astfel incat o persoana sa nu fie supusa in acelasi timp ambelor legislatii de securitate sociala sau sa nu-i fie aplicata niciuna dintre cele doua legislatii.

Lucratorul care primeste un astfel de certificat poate dovedi cu el apartenenta la sistemul roman de asigurari sociale.

Cererea pentru eliberarea formularului E 101(A1) se completeaza de catre angajator pentru unul sau mai multi salariati care vor fi detasati si se depune cu 30 de zile calendaristice inainte de inceperea perioadei de detasare.

In vederea eliberarii formularului E 101(A1) este necesar un dosar care trebuie sa cuprinda certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca angajatorul nu are datorii la bugetul de stat la data solicitarii formularului, adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimile 12 luni, emisa de casa judeteana de pensii pentru fiecare angajat detasat, ultima situatie financiara a angajatorului, copie a certificatului de inregistrare fiscala, contractul individual de munca inregistrat la I.T.M. pentru angajatul care urmeaza a fi detasat, adeverinta de la I.T.M. din care sa rezulte numarul de salariati, certificatul constatator emis de O.N.R.C. in luna in curs, contractul tradus incheiat intre angajatorul din Romania si angajatorul din statul de ocupare.

Daca dosarul depus la C.N.P.P. (Casa Nationala de Pensii publice fosta C.N.P.A.S.) este complet si corect, atunci formularul E 101(A1) se elibereaza in termen de 25 de zile lucratoare de la depunere.

C.N.P.P. va aduce la cunostinta atat angajatorului, cat si angajatului ca acestia pot face obiectul unor controale ulterioare, in timpul sau dupa incetarea perioadei de detasare, pentru a se verifica daca s-au achitat contributiile sociale.

Cum se obtine formularul E101 (A1)?

In Romania, formularul E 101 se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

Pentru eliberarea acestui formular sunt necesare urmatoarele documente:

Pentru lucratorii independenti:

 1. certificatul de atestare fiscala al P.F.A. (persoana fizica autorizata), atestand achitarea datoriilor la bugetul general consolidat.
 2. adeverinta privind stagiul de cotizare a P.F.A. realizat in ultimele 12 luni, emis de Casa Judeteana de Pensii
 3. ultima situatie financiara a P.F.A.
 4. certificatul de inregistrare al P.F.A.
 5. autorizatia de persoana fizica autorizata
 6. certificatul constatator referitor la situatia P.F.A.
 7. contractul/antecontractul dintre P.F.A. din Romania si societatea din statul de detasare
 8. cartea de identitate din Romania a P.F.A.

Pentru un angajator:

 1. certificatul de atestare fiscala atestand achitarea datoriilor la bugetul general consolidat;
 2. adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni, emis de CJP pentru salariatii care urmeaza a fi detasati;
 3. ultima situatie financiara a societatii;
 4. certificatul de inregistrare al societatii;
 5. contractul individual de munca al salariatilor care urmeaza a fi detasati;
 6. adeverinta de la Inspectoratul Teritorial de Munca din care rezulta un numar de salariati ai angajatorului;
 7. certificatul constatator referitor la situatia societatii;
 8. contractul/antecontractul dintre societatea din Romania si societatea la care sunt detasati angajatii;
 9. cartea de identitate din Romania a salariatilor care urmeaza a fi detasati.

Formularul E 106

Ce este formularul E 106?

Formularul E 106 este un certificat care va atesta dreptul la asistenta medicala in tara in care locuiti, atunci cand aceasta nu coincide cu tara in care sunteti asigurat.

Formularul E 106 este necesar pentru lucratorii transfrontalieri, pentru functionarii publici si membrii de familie aflati in intretinerea salariatului care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui alt stat decat acela in care el este asigurat.

Formularul E 106 este eliberat, de regula, de Casa de Asigurari de Sanatate.

Formularul E 106 se poate elibera insa si de catre institutia competenta de la locul de munca pentru a permite lucratorului si membrilor familiei sale care isi au resedinta impreuna cu acesta pe teritoriul altui stat membru sa beneficieze de prestatiile in natura de asigurare de boala sau maternitate, acordate in contul institutiei competente de institutia de la locul de resedinta, in conformitate cu prevederile legislatiei pe care aceasta din urma o aplica.

Formularul E 106 se aplica in egala masura si studentilor si membrilor familiilor acestora, daca acest lucru este necesar, precum si membrilor familiei somerilor.

Care sunt documentele necesare pentru obtinerea formularului E 106?

Persoanele care au nevoie sa obtina formularul E 106 trebuie sa depuna la sediul Caselor de Asigurari o cerere insotita de urmatoarele documente:

 • copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de nastere;
 • dovada resedintei in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European decat statul competent;

Pentru persoanele care nu pot face dovada resedintei anterior plecarii, se pot lua in considerare contractul de munca, documentul de detasare, ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada sederii obisnuite pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

 • dovada ca urmeaza o forma de invatamant in statul de resedinta, pentru situatia studentilor;
 • formularul E 101 si/sau formularul E 102, in cazul lucratorilor detasati, materiale prevazute la articolul 14 paragraful 1 lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 (salariat) sau la articolul 14 bis paragraful 1 lit. a) din acelasi regulament (lucrator independent), precum si in caz de pluriactivitate si in caz de detasare exceptionala potrivit articolului 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71;
 • dovada ca persoana respectiva nu este asigurata potrivit legislatiei in vigoare in statul de resedinta.
Aveti nevoie de ajutor?

Contactati-ne pentru a obtine consultanta de la unii dintre profesionistii XBT Trading.

“Gasiti la XBT Trading experienta domeniilor de activitate pe care oferta noastra de servicii le acopera, precum si un partener de incredere”

Adrian CRET
CEO, XBT Trading

Solicitati o cotatie de pret pentru consultanta si intermediere sau sunati la (+4) 0374063344